Wycinka drzew w Polsce obszar pracy

Czym się zajmujemy 

Wycinka drzew, pielęgnacja drzew, frezowanie pni, karczowanie pni, mulczowanie, koszenie traw mulczerem, odkrzaczanie, usuwanie pni, usuwanie drzew, rozdrabnianie gałęzi, mielenie gałęzi, usługi rębakiem, karczowanie działek.